KomunikatyZ Urzędu

Ptasia grypa w Podlaskiem – stosujmy się do zaleceń

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż w powiecie augustowskim u dwojga łabędzi zostały potwierdzone przypadki grypy ptaków H5N8. Służby weterynaryjne już podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest stale monitorowana. Jednakże, mając na uwadze ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa tej wysoce zjadliwej grypy, w przypadku odnalezienia padłych dzikich ptaków, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby. Należy także stosować się do wprowadzonych zaleceń.

W przypadku odnalezienia padłych ptaków, należy poinformować:
– Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku, e-mail: czk@bialystok.uw.gov.pl, tel.: 85 743 95 35;
– Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku, e-mail: mczk@um.bialystok.pl, tel.: 85 743 6148, 85 743 61 49;
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, e-mil: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl, tel.: 85 651 67 46, 85 652 26 35.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż do 3 marca 2021 r. nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy ptaków H5N8 u ludzi, ani na terenie województwa podlaskiego, ani też w Polsce. W związku z tym, zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie.

Niemniej jednak, ponieważ na świecie znane są pojedyncze przypadki złamania bariery gatunkowej i przeniesienia wirusa ptasiej grypy na człowieka, należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

  • unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami, na których występują ślady ptasich odchodów – w tych wypadkach należy zwrócić szczególną uwagę, aby kontaktu tego nie miały dzieci;
  • nie karmić dzikiego ptactwa;
  • w przypadku zauważenia padłego ptaka nie wolno zbliżać się do niego, a tym bardziej dotykać go; o padłej zwierzynie należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną;
  • po każdym kontakcie z drobiem i jajami lub dzikim ptactwem należy umyć ręce wodą z mydłem lub użyć płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu;
  • myć dokładnie wodą z detergentem wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (zamrażanie nie niszczy wirusa ptasiej grypy);
  • drób i jaja można spożywać wyłącznie po obróbce termicznej;
  • w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i poinformować go o kontakcie (jeśli wystąpił) z drobiem lub dzikim ptactwem.