KomunikatyZ Urzędu

Staż w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje osób bezrobotnych do odbycia stażu w magistracie. Zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych.

Zapraszamy kandydatów z wykształceniem średnim lub wyższym w zakresie administracji, prawa lub ekonomii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, to:

  • CV
  • list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

Osoby chętne mogą składać dokumenty aplikacyjne do dn. 23.03.2021 r., do godz. 15.00 do Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

– osobiście – Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, Biuro Podawcze;
– drogą elektroniczną na adres: urzad@choroszcz.pl.

Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Tomicka, tel.: 85 713 22 11. Do wyłonionych osób zostaną rozesłane zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Zapraszamy!