KomunikatyMiasto i Gmina

Barszczewo – droga zamknięta 26 kwietnia

Za Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. – wykonawcą robót drogowych informujemy, że w związku z przebudową drogi gminnej w Barszczewie, w poniedziałek 26 kwietnia br. droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Utrudnienia powstaną od wczesnych godzin porannych do końca dnia.

W poniedziałek 26 kwietnia br. droga w Barszczewie będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w związku z układaniem na odcinku warstwy bitumicznej na jezdni. Przypomnijmy, prace drogowe dotyczą odcinka: od skrzyżowania z ul. Zastawie II do skrzyżowania z ul. Czaplińską. Szlak będzie wyłączony z ruchu przez jeden dzień – 26.04.2021, od wczesnych godzin porannych, aż do końca dnia.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników dróg o zwracanie szczególnej uwagi na znaki informujące o nowej organizacji ruchu w tym miejscu, w tym te dotyczące objazdów.

Przebudowa drogi gminnej w Barszczewie realizowana jest jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Dzięki temu miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny, wyposażony w skrzyżowania, chodniki dla pieszych, pobocza, zjazdy na posesje; uporządkowane także i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł, Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych – w kwocie ponad 500 tys. zł, wkład własny Gminy Choroszcz w inwestycję to ponad 550 tys. zł.

Nowa droga w Barszczewie zostanie oddana mieszkańcom do końca 2021 roku.