Miasto i GminaZdrowie

„GRYPOODPORNI 65+” w Choroszczy w 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Choroszcz w roku 2021 rusza kolejna edycja Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”. Zapisy na szczepienia oraz same szczepienia w 2021 roku realizuje Przychodnia przy Szpitalu w Choroszczy.

Program „GRYPOODPORNI 65+” skierowany jest głównie do mieszkańców gminy Choroszcz w wieku po 65. roku życia, którym zostaną wykonane – całkowicie bezpłatne – szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Poprzedzone one będą badaniami ukierunkowanymi na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych.

Koszty Programu na terenie gminy Choroszcz zostaną pokryte w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą więc żadnych kosztów związanych z realizacją Programu. Uczestnicy-beneficjenci Programu zdobędą natomiast wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią, przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące profilaktyki tej choroby.

Zapisy na szczepienia prowadzone będą od września 2021 r.
przez przychodnię przy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
im. dr. S. Deresza w Choroszczy (tel.: 85 7191091 wew. 353 lub 723 579 222).

Szczepienia będą wykonywane od października 2021 r. – do wyczerpania szczepionek.

Program „GRYPOODPORNI 65+” powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Przychodnią przy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy z siedzibą przy Placu Brodowicza 1, którego specjaliści przeprowadzą szczepienia na terenie gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny „GRYPOODPORNI 65+” na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65. roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

– Urzędem Miejskim w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2; www.choroszcz.pl; e-mail: urzad@choroszcz.pl; tel. 85 713 22 00; fax 85 719 18 39;
– Przychodnia przy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy (tel. 85 719 10 91).

Warto wiedzieć!

Grypa jest chorobą zakaźną, która – nieleczona – może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki, jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym, w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa liczba zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.

Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np. przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układów: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę, należą:

  • nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
  • infekcje w czasie sezonu grypowego,
  • wiek, tj. dzieci do 15 roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,
  • bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
  • ciąża,
  • choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
  • pora roku,
  • niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
  • przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
  • bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą, są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku. Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Do Programu „GRYPOODPORNI 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo
o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie, będzie decydował lekarz.

ZASZCZEP SIĘ RAZEM Z NAMI I BĄDŹ GRYPOODPORNY!