Wydarzenia

Seniorzy z regionu odkrywali swój potencjał w Choroszczy

Trochę o swoich talentach, trochę o realizowanych wydarzeniach, poniekąd o potrzebach i wyzwaniach w atmosferze swobodnej, ale i twórczej konferencji w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy opowiadali 2 grudnia seniorzy z czterech gmin naszego regionu. Nie zabrakło artystycznych prezentacji i wymiany doświadczeń z realizowanych projektów.

Podczas spotkania, które odbywało się pod hasłem „Odkryć potencjał”, w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy, organizatora imprezy, zawiązały się nowe znajomości i pojawiły się wzajemne deklaracje o współpracy.

– Zawsze otwarcie przyznawałam się do tego, że grupy senioralne zajmują w moim sercu miejsce szczególne – z uśmiechem wyjaśnia Izabela Dąbrowska, dyrektor M-GCKiS w Choroszczy. – Od wielu lat obserwuję potencjał organizacji działających na rzecz rozwoju seniorów nie tylko w naszej gminie, ale i regionie. Prowadząc warsztaty czy spotykając się ze starszymi, staram się zachęcać ich do rozwoju swoich pasji, dzielenia się doświadczeniem czy motywować do własnych działań twórczych i społecznych. Zainicjowane spotkanie służy nie tylko prezentacji grup, które zaprosiliśmy, ale przede wszystkim ma dodawać odwagi, umacniać i ośmielać. Szczerze wierzę w potencjał nie tylko naszych seniorów, bo takie spotkania jak te, pokazują jak bardzo są wyczekiwane i potrzebne, a dla nas animatorów także inspirujące.

Podczas kilkugodzinnego wydarzenia zaprezentowali się liderzy organizacji senioralnych, dyrektorzy i animatorzy na co dzień współpracujący z grupami seniorów na terenie swoich małych społeczności. Wśród nich pojawiła się Monika Olędzka, koordynatorka projektu „Same Plusy 60+” w gminie Nowe Piekuty, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, zdaniem której inicjatywa jest trafiona i bardzo potrzebna.

– Takie imprezy są przede wszystkim po to, żeby się spotykać, po prostu. W tych czasach relacje i spotkania odchodzą na drugi plan, bo ciągle jesteśmy w biegu. Dziś pokazujemy seniorom, że nie są sami – twierdzi Monika Olędzka. – „Moi” seniorzy z gminy spotykają się od niedawna, nie znają innych grup, nie wiedzą, jak to wygląda w innych regionach. A tu mogli przyjechać, zobaczyć, że inni seniorzy też działają. Takie akcje nakręcają kolejne spotkania, bo ja już dziś chcę zaprosić Waszych seniorów do swojej gminy, więc to będzie owocowało wzajemnymi działaniami.

W rozmowach poprzedzających spotkanie nie zabrakło Marii Twarowskiej, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Bondar, które ma za sobą realizację kilku projektów na rzecz podtrzymania tożsamości i dziedzictwa regionu na terenie gmin Michałowo i Narewka, a we współpracy z którym Stowarzyszenie „Chcę Żyć” realizuje spotkania warsztatowe w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Choroszcz pod nazwą „Portrety Kobiety”. O szczegółach tego i innych realizowanych przedsięwzięć opowiedziała jego liderka Eulalia Rutkowska. Tuż po niej o długoletniej pracy na rzecz seniorów w gminie Choroszcz, a przede wszystkim jej aspektach społecznych i akcjach charytatywnych nadmieniała Irena Kosakowska-Kalata – nowo powołana przewodnicząca seniorów z Koła nr 15. Wspominając jednocześnie swoją poprzedniczkę Irenę Sakowicz, zapowiedziała kontynuację działań w tym charakterze.

Twórczy potencjał zaprezentowały dwie grupy artystyczne: Sekcja Teatralna „Metafora” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, która wystąpiła z repertuarem piosenek i tekstów Agnieszki Osieckiej, oraz zespół folklorystyczny Klepaczanki z Klepacz. W  imieniu zespołu jego krótką historię i dokonania zespołu przedstawiała Małgorzata Besztak. Kronikarka zespołu nie kryła aprobaty dla samej koncepcji spotkania:

 – Takie inicjatywy są bardzo ważne. Poznajemy dzięki nim inne grupy seniorów, wymieniamy się doświadczeniami, podpatrujemy, jakie inni mają działania, dzięki czemu nam wpadają do głowy kolejne pomysły.

Podczas spotkania nie zabrakło także współpracujących z M-GCKiS przedstawicieli i terapeutów działających na rzecz grup o szczególnych potrzebach: Marcina Popławskiego z Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” oraz Jacka Dąbrowskiego ze Stowarzyszenia „My dla innych”. Pierwsza z grup to zespół Radosne Chwile, chętnie występujący przed publicznością, który zaprezentował szlagiery biesiadne, porywając publiczność do wspólnego śpiewania, druga grupa natomiast wystawiła własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne. 

Impreza M-GCKiS była doskonałym czasem na poznanie się, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych relacji. Goście mówili o swoich walorach, zasobach i mocnych stronach, dzielili się też refleksją na temat organizowanych przedsięwzięć i podejmowanych działań na rzecz rozwoju kulturalnego lokalnych społeczności. Izabela Dąbrowska, pomysłodawczyni spotkania, już zapowiedziała, że „Odkryć potencjał” stanie się imprezą cykliczną.