Wydarzenia

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących strategii przygotowanej przez stowarzyszenie.

Na stronie http://sasiedzkadolina.pl/blog można znaleźć projekt strategii budowanej dla obszaru, w którym położona jest gmina Choroszcz. Sąsiedzka Dolina zwraca się z prośbą o przeczytanie dokumentu i wszelkie uwagi, opinie i sugestie do środy, 24 maja 2023.