Kultura

Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023 – konkurs

Samorząd Województwa Podlaskiego zaprasza koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i społeczności lokalne do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w dniu 10 września 2023 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na zgłoszenia grup wieńcowych organizatorzy czekają do 18 sierpnia br.

Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023” skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji poszczególnych subregionów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, propagowanie tradycyjnych zwyczajów, wartości i historii lokalnych wspólnot oraz budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców związanej z uroczystym podziękowaniem za zebrane plony i płody rolne.

Zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, których zaktualizowany regulamin powinien pojawić się w okolicach lipca na stronie: www.prezydent.pl.

Podstawą udziału w przedsięwzięciu jest zgłoszenie przez gminę grup wieńcowych w terminie do 18 sierpnia 2023 r. Formularz zgłoszeniowy publikujemy poniżej artykułu jako osobny plik. Zgłoszenia na konkurs można dokonać z oficjalnego adresu mailowego gminy na adres: rolnictwo@podlaskie.eu, podając nazwę gminy i kontakt do osoby koordynującej udział gminy w konkursie. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu, w którym znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Foto: pixabay.com