Miasto i GminaSportWydarzenia

Turniej strzelecki dla uczczenia Obrońców Ojczyzny z 1939 r.

Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała zaprasza zawodników i kibiców na Turniej Strzelecki zorganizowany dla uczczenia Obrońców Ojczyzny z 1939 r. Zawody rozpoczną się  w piątek 22 września 2023 r. o godz. 16:00, na strzelnicy stowarzyszenia, znajdującej się w Szkole Podstawowej ul. Powstania Styczniowego 26A. Na tych zawodach  w kategorii „Pistolet Pneumatyczny” zostaną użyte dwa nowe  pistolety zakupione przez Stowarzyszenie. Zakupu dokonano w ramach  „zadania  publicznego” pod tytułem  „Rozwój strzelectwa sportowego w Gminie  Choroszcz  2023”. Urząd Miasta i Gminy pokrył 80% kosztów zakupu. Zawody są dobrą okazją do skorzystania  z wysokiej jakości sprzętu sportowego.

Zapraszamy