HistoriaKulturaMiasto i GminaWydarzenia

Mamy nową publikację historyczną: „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy”

Za nami kolejny dzień wydarzeń związanych z obchodami 105. rocznicy wyzwolenia Choroszczy, która przypada 19 lutego. Na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbyła się promocja najnowszej książki o historii miasta i gminy Choroszcz. W wydarzeniu wzięli udział goście honorowi: redaktorzy wydawnictwa: prof. UwB Adam Czesław Dobroński oraz Piotr Sobieszczak, jak też liczni goście, w tym dawni burmistrzowie Choroszczy i obecni przedstawiciele jej władz. Spotkanie poprowadziła Urszula Glińska, która z ramienia Urzędu Miejskiego w Choroszczy koordynowała prace techniczne nad publikacją.

Podczas promocji obecny burmistrz Choroszczy oraz redaktorzy naukowi naświetlili kulisy kilkuletnich prac nad publikacją. Zakres chronologiczny i rzeczowy książki wpłynął na czas jej powstawania. W miarę pozyskiwania nowych materiałów archiwalnych można było uzupełniać i poprawiać powstające teksty. Za cel postawiono sobie naszkicowanie sylwetek osób i organizacji, które w znaczący sposób wpłynęły na to, co działo się w Choroszczy oraz na terenie gminy od odzyskania niepodległości, czyli w przypadku Białostocczyzny od początku 1919 roku do współczesności. Głos zabrało także kilku obecnych na spotkaniu dawnych burmistrzów Choroszczy, którzy podzielili się z publicznością swoimi wspomnieniami i opiniami związanymi z miastem i gminą w okresie sprawowania przez nich urzędu. Wskazywali oni na z jednej strony trudności w związku z dużymi potrzebami lokalnej społeczności oraz stosunkowo małymi budżetami którymi dysponowali, z drugiej zaś – prezentowali swoje osiągnięcia, zwłaszcza w rozbudowie infrastruktury miejskiej oraz gminnej.

Uczestnicy spotkania mogli otrzymać bezpłatny egzemplarz książki.