KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Burmistrz Choroszczy z absolutorium i wotum zaufania

We wtorek 28 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy w Choroszczy odbyła się II Sesja Rady Miejskiej.

Choroszczańscy Radni Miejscy jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania – po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Choroszcz za 2023 rok, a także jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Choroszczy potwierdza prawidłowe zarządzanie finansami Gminy oraz brak uwag co do jej stanu finansowego. Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy wszyscy obecni radni zagłosowali „za”, a tablica z wynikami głosowania zapaliła się na zielono. W ten sposób wyrazili swoje zaufanie wobec dotychczasowych działań burmistrza oraz jego przyszłych planów rozwojowych.

Serdecznie gratulujemy Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, a także życzymy powodzenia w dalszych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Nagranie z II Sesji Rady Miejskiej: https://bip.choroszcz.pl/rada-miejska-i-komisje-rady/transmisje_i_nagrania_sesji_rady_miejskiej/nagranie—ii-sesja-rady-miejskiej-w-choroszczy-28-maja-2024-r.html