Kultura

XXIII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej „PikArt”

„PikArt” to propozycja Podlaskiego Instytutu Kultury dla pełnoletnich twórców nie zajmujących się twórczością artystyczną zawodowo i nie będących absolwentami szkół wyższych o profilu plastycznym. Każdy z uczestników może przedstawić do udziału w przeglądzie maksymalnie 3 prace w trzech kategoriach: malarstwo, rysunek i grafika oraz rzeźba. W tym roku zmienia się forma zgłaszania prac. Na przegląd należy przesłać zdjęcia prac, drogą elektroniczną, na adres pikart@pikpodlaskie.pl. Na podstawie fotografii komisja konkursowa dokona selekcji nadesłanych prac i z każdej kategorii wybierze dwadzieścia. Zdjęcia prac należy nadsyłać w terminie od 9 września do 7 października 2024 r.

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz kartę zgłoszeniową i zachęcamy do udziału.

PikArt – karta zgłoszenia

PikArt – regulamin

 

 

Tekst: na podst. mat. org/fot. pixabay.com